Velkommen til Bamsebo Dagpleje

Privat stordagpleje vil sige, at vi er selvstændige.

Dog er vi og vores hjem godkendt af kommunen på samme vilkår som den kommunale dagpleje. Der føres også kommunalt tilsyn i vores private dagpleje.

Vi bestemmer selv vores åbningstider, ferieplanlægning og hvad vores hverdag skal byde på af spændende ting. I vores stordagpleje er der plads til pasning af 10 børn.

Vi er 2 dagplejere - og 4 godkendte vikarer - og der vil altid, som minimum, være 2 voksne til børnene.

Det, at vi altid er 2 voksne sammen om børnepasning, gør det muligt for os, at aldersopdele børnene efter behov, især når vi får små nye, som kan have brug for lidt ekstra voksenkontakt.
En stor børnegruppe betyder flere udfordringer og større mulighed for social indlæring. Der er altid legekammerater af begge køn i dagplejen og oftest en på samme alder.

Set med vore øjne, er det også et godt springbræt, at have været i en stor børnegruppe, inden man starter i børnehave.

I dagplejen er der også plads til, at tage på ture ud af huset. Dette kunne feks. være en tur på biblioteket eller på små ture i nærområdet. I vores område er vi tæt på Lunden, som tilbyder grønne arealer, legeplads, natur og gode stier til løb. Derudover ligger vi tæt på Nørrestrand og havneområdet, samt byen . Med disse vilkår kan vi tilbyde en masse dejlig udfordrende udeliv.

 Herudover er det også vigtigt at pointere, at der ALDRIG vil blive modtaget børn i gæstedagpleje, og dit barn vil ALDRIG skulle i gæstedagpleje. Dette minimerer evt. smitterisici og hverdagen bliver meget mere rolig og stabil, da børnene indbyrdes ikke skal forholde sig til "fremmede" børn eller voksne.

bubblemedia